כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
המועצה הנוכחית של כפר-סבא בישיבתה: בראש השולחן מ. סורקיס, ראש המועצה- משמאלו:ב. בורנשטיין (סגן ראש המועצה), חביבה הכטר, ח. רייזל, ד. רחלין. י. שושני, נ. גנדל - מימינו: ז. גלר (מזכיר), מ. הלנברג (סגן ראש המועצה), י. כץ, א. אינפלד, ד. לוונברג, זוהי המועצה הנבחרת הרביעית, הראשונה נבחרה ב-1939.

61


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |