כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
חמישה בתי ספר יסודיים, שני בתי ספר חיכוניים ו-18 כתות גני ילדים, בתי ספר ערב. מוסדות נוער וילדים, חוגים להשתלמות. מפעלי שיכון נרחבים, על ידי המועצה המקומית, חברת ''חצרות הדר'' שליד המועצה שהקימה את חלק הארי מן השכונים, חברת ''נוה עובד'', ''משכנות'', ''עמידר''. ''מעונות פועלים''ו''מעונות עובדים'' המיועדים לעולים, לחיילים משוחררים, לפועלים וותיקים. מפעלים ציבוריים ראשונים במעלה: בית החולים ליולדות המשמש את האזור כולו, ובית החולים לחולי ריאות, הנבנה והולך על ידי קרן נכות שליד ''קופת חולים'', רשת מרפאות של ''קופת-חולים'' במרכז המושבה ושכונותיה. ארגון מגן דויד אדום . שפעל רבות בכל האזור בתקופות הקשות של המאורעות ובמלחמת העצמאות; גדוד ''מכבי אש'' מתנדבים, המשרת את כפר-סבא וכל הסביבה; חקלאות מבוססת, הנהנית ממפעלי מים מפותחים ומטופחים. מפעלי תעשיה, כולל תעשיית אריגים, מפעלי עורות, דבק עצמות, כלי פח ורשת, תוצרת פרי הדר, שימורי ירקות, מפעל לעיבוד מוצרי צמר, משקאות חריפים ויין מפרי הדר, מפעל לחידוש צמר, ועוד. ועם מפעלי יסוד אלה נעשית ללא הפסק פעולת תכנון בעלת מעוף, להרחבתה ושכלולה של המושבה, נעשתה ונעשית פעולת נטיעה כדי לשוות למושבה צורה נאה, להנאת תושביה וכל באיה. עם שנת יובל החמישים סוקרת כפר-סבא בגאווה את דברי-ימיה והשגיה, זוכרת את ימיה הראשונים רבי הסבל, את קשיי ההתפתחות, חבלי הארגון והבניין, מרכינה ראשה לזכר ראשוניה, חלליה במאורעות ובימי מלחמה, ובניה שנפלו במלחמת השחרור, ונושאת עיניה מתוך בטחון ואמונה לעתיד. רבים פעליה בעבר, ועוד ידה נטויה.

ראשי המדינה ואישיה ביקרו בכפר-סבא. שר-החוץ מר משה שרת נואם באספה, קהל המגלה עירנות לבעיות המדינה, מאזין לדבריו.

60


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |