כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
במפקד מיוחד של הנוער הועלה זכרם של החללים בני כפר-סבא. הנוער מקבל השראה מגבורתם וממסירותם של הלוחמים.

אומות העולם החליטו על הקמתה של מדינה יהודית, וגל של שמחה סוערת עבר על היישוב בארץ. ועם גל שמחה - החלו ימי דאגת הבטחון. מאורעות-הדמים המטרידים הפכו למלחמה בין צבאות-הפולשים לבין צבא-ישראל. הראשונים לפגיעה היו ישובי הספר. כפר-סבא נתנסתה כבר כמה פעמים מאז ראשית קיומה במוראות המלחמה, אף נהרסה במלחמת העולם הראשונה ובפרעות 1921. לקראת המלחמה המכרעת, מלחמת העם לעצמאותו, החלו תושבי כפר-סבא מקדישים מיטב זמנם ומרצם לבטחון המושבה. התושבים נענו לקריאת המוסדות, נתנו חלקם ככל הנדרש להגנה, ועסקו בהכנת ביצורים ועמדות. מצב הבטחון באזור כפר-סבא החמיר, והתושבים יצאו לשמירה בעמדות. סכנה מתמדת ריחפה על המושבה, שעמדה במרכזו של גבול המשולש, שבו נתרכזו כוחות ערביים לפעולה נגד ישראל, בד בבד עם המאמץ לשמירת בטחון המושבה נתגייסו בני המושבה הצעירים לצבא ההגנה לישראל. צעירים אלההשתתפו במסגרת יחידותיהם במבצעים של צה''ל ברחבי הארץ, בגליל ובנגב, ולמעלה משישים מבני המושבה נפלו חללים. כפר-סבא עמדה, יחד עם הישוב כולו במבחן הכבד ביותר, מבחן המלחמה על החיים, על העצמאות. תוך כדי המלחמה ומיד לאחריה נטלה על עצמה המושבה שוב משימה כבדה - משימת קיבוץ הגלויות. עלייה גדולה החלה זורמת לארץ עם קום המינה, וכפר-סבא קלטה באופן יחסי מספר ניכר ביותר. בשנת 1947 היה מספר תושבי כפר-סבא קרוב ל-5000 והיום מספרם קרוב ל-20 אלף. מאמצי הארגון, הדאגה לטובת הכלל, והיסודות הכלכליים הנכונים - נתנו את פריים. עם שנת יובל החמשים מגישה כפר-סבא למדינת ישראל הנאבקת על ביסוסה, מושבה רבת נכסים, הישגים ומפעלים. מפעלי-חינוך משוכללים,

59


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |