כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
כפר-סבא ידועת הסבל ידעה גם ימי שמחה. אחד מימי שמחה הגדולים הוא חג-העצמאות. שמחת יום העצמאות הראשון הקיפה את כל המושבה, מגדול ועד קטן.

58


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |