כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בני-נוער, צעירי גדודי-הנוער של צה''ל, עולים אל קברות הנופלים במלחמת העצמעות. עוז רוחם של הנופלים משמש מופת לנוער.

ביום הזכרון לחללי מלחמת העצמאות עולים התושבים על קברות הקדושים לכבד את זכרם.

57


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |