כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
אברהם פירט ז''ל יצחק פרנקו ז''ל שמחה פנחסי ז''ל נתן פנטפיל ז''ל
יעל פומרנץ ז''ל גדעון פרידלין ז''ל שלום פריי ז''ל בצלאל קדרי ז''ל
אברהם קורנפרכט ז''ל אריה קלר ז''ל נחום קמינסקי ז''ל יצחק קופרמינץ ז''ל
משה רוזנצוויג ז''ל משה רזון ז''ל נחום שושני ז''ל יהודה שוגם ז''ל
אברהם שורץ ז''ל אבשלום שטרומוסר ז''ל זאב שטרר ז''ל רפאל שנק ז''ל
מנחם שניידר ז''ל פנחס שניידרפלר ז''ל יוסף זלמן שפגם ז''ל [תצלום בלי שם]

56


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |