כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
מעון וגן ילדים של ארגון אמהות עובדות בשיתוף עם וויצ''ו

78


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |