כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
רבים מן החללים הובאו לקבורה במקומות שבהם נפלו בנגב אן באזור ירושלים. אך יש שהובאו לקבורה במושבתם. חלקה מייוחדת הוקדשה בבית הקברות לחללי מלחמת-העצמאןת.

53


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |