כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בני כפר-סבא והסביבה שנפלו במלחמת העצמאות. ביום-הזכרון נטעה המושבה את גן -המגינים להנצחת זכרם.
אהרן אלבז ז''ל אפרים אורי ז''ל בת-שבע אלטשולר ז''ל
אברהם אמיתי ז''ל יחזקאל אקרמן ז''ל יעקב בונט ז''ל אשר בקר ז''ל
יצחק בר-תקוה ז''ל אריה ברונשטיין ז''ל אברהם אלביין ברוק ז''ל סעדיה גרוגר ז''ל
זאב גנדל ז''ל יאיר הכטר ז''ל גדעון המר ז''ל דוד ובר ז''ל
אברהם ולט ז''ל יואל וולפרט ז''ל גרשון זינגר ז''ל אפרים זטלר ז''ל

54


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |