כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בחזיתות, בדרכים ובקרבות על יישובים נפלו למעלה מ-60 מבני כפר-סבא

כפר-סבא כיבדה באבל ובכאב עצור את חלליה, ביניהם שפעלו הרחק מגבולותיה.

בין החללים היו שנפלו בהגנת גבולות-המושבה, שנפגעו בהפצצה אן בכדור מן המארב.

52


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |