כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
תושבי כפר-סבא הערבית הוסתו על ידי פורעי טול-כרם וקלקליה והשתתפו עמהם בהתנקשויות במושבה. ב-15 במאי 1948, ביום הראשון למדינת ישראל העצמאית,נכבשה כפר-סבא הערבית בידי יחידות יהודיות. בימים שלפני כן חנה בה צבא עיראקי. לאחר כיבוש הכפר בידי היחידות הלוחמות, החזיקו בו תושבי כפר-סבא.

51


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |