כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
נוער ממושבות השרון, שנתגייס למלחמת-השחרור, התאמן בכפר-סבא. הצעירים, בני המקום וישובי הסביבה, פעלו בכמה חזיתות בשרון ובמערכות-קרב אחרות.

קבוצת לוחמים צעירים בני המושבה שנזעקו למלחמה. רק שניים מהם נותרו בחיים.

50


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |