כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
הצעירים יצאו לצבא ובמסגרתו השתתפו בפעולות שנערכו ברחבי הארץ. אותה שעה לא פחתה הסכנה לכפר-סבא עצמה, השוכנת על גבול ה''משולש'', ששימש מרכז לכוחות האוייב. הגנתה הישירה של כפר-סבא הוטלה כולה על שכמם של תושבי המושבה המבוגרים יותר, ששוחררו מחובת הגיוס ליחידות-הצבא מפאת גילם.

49


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |