כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בשלביה הראשונים של מלחמת השיחרור ערכו הערבים התקפות על יישובים וכל בני היישןב התגייסו בצורות שונות לפעולות ההגנה. אנשי כפר-סבא היו יוצאים גם בימים וגם בלילות לעמדות ההגנה בגבול המושבה. בהמשיך המלחמה נתארגנו כוחות גדולים של ה''הגנה'' ואחר כך של צה''ל, שהפכו למסגרות ארציות ופועלו בחזיתות השונות. בני הכפר יוצאים לצבא.

48


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |