כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
ד''ר חיים ווייצמן ד''ל נשיאה הראשון של מדינת ישראל ביקר ב-1945 בכפר-סבא. בכבוד ובהתלהבות קיבלו את פניו. בשעת ביקורו בביה''ס העממי מגישה לו תלמידה פרחים

47


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |