כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
אנשי כפר-סבא וצעירה היו, בין הראשונים שהתגייסו. פעילי המושבה יוצאים בראש הפגנת תעמולה לגיוס.

החיילים, מתנדבי כפר-סבא, יוצאים יחד עם מגוייסי היישוב ברכבת לשירות אל מחוץ לגבולות-הארץ

החיילים בני כפר-סבא בין העומדים לצאת לשרות בארצות נכר, מקום שנלחמו ונפלו באזור-קרי קרב שונים.

קבוצת חיילים מכפר-סבא בדרכם לטריפולי שבסוריה, ביניהם, ה''ה סורקיס, בורנשטיין ורייזל, חברי המועצה.

משה שרת מבקר את הבריגאדה ערב צאתה לקרב הוא נראה בתצלום עם המתגייסים מכפר-סבא והסביבה.

46


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |