כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
כפר-סבא שהיא מושבה חקלאית ביסודה נתנה דעתה על פיתוח ענף זה. ב-1941 הוקמו ועדה חקלאית המטפלת בפיתוח החקלאוןת במושבה, נעשתה פעולה מתוכננת ומרחיקת ראות למציאת מקורות-מים ולניצולים. נקדחו בארות ונמצאו בהן מים בשפע, אחת הבארות היא העשירה ביותר במים בשרון. המים עומדים בעיקר לרשותה של החקלאות. עם התפתחות החקלאות ומפעלי המים החלה גם תעשיה במושבה, ראשיתה - בניצול פרי-ההדר. תשומת לב מיוחדת הוקדשה להרחבתם של מקורות-הכלכלה למען התושבים והעולים החדשים שבאו לכפר-סבא. נוסדו מפעלים ציבוריים ששימשו יסוד להעסקת מאות רבות של עובדים. תוך סערת-המאבק נכנס היישוב לתקופה המכרעת של המלחמה על קיומו ועל ייעודו. תקופה קשה וגורלית זו מצאה את כפר-סבא, כשהיא חזקה ומאורגנת. חייה הכלכליים עמדו בסימן של פריחה והתרחבות. היסוד העיקרי היה חקלאות, אך גם התעשייה החלה להתפתח. מוסדות-הציבור ומפעלי-השיכון הוסיפו בטחון וכוח למושבה, כל היצירה הזאת, על ענפיה וערכיה היקרים, יצירה שהוקמה וטופחה בשנים רבות של חלוצות, של עבודה מתמדת, של מסירות ומאבק עם קשיים ומשברים. הועמדה עתה בימים אלה של 1947-1948 במבחן המכריע, מבחן המלחמה לעצמאות ישראל ולהקמת מדינתו.

ב-1937 הוקם בית-הפועלים החדש בכפר-סבא. בבית, אולם גדול המשמש מרכז לפעולות תרבותיות לכל הציבור במקום והסביבה. לידו מצד שמאל נראה צריף ''הפועל''.

45


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |