כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בעוד הישוב כולו מצוי בעצם התרחבותו ורבבות יהודים בתפוצות רוצים לעלות לארץ, פרסמה ממשלת בריטניה את הספר הלבן. היישוב נזעק למלחמה בגזירת חנק זו. ביום השבתון הפגנת-מחאה בכפר-סבא.

ועם גזירת הקרקעות באה גזירת הפסקת העליה לארץ. ברחבי הארץ נערכו הפגנות המוניות נגד הממשלה. תושבי כפר-סבא הפגינו אף הם, וראשי-הציבור, ביניהם רב המושבה, נראים צועדים בראש ההפגנה.

בשנת 1939 שככו מאורעות-הדמים בארץ ועל היישוב ירדו גזירות קשות שמגמתן היתה להצר את צעדיו ולהגביל את התרחבותו. אך עוד לפני שהספיקה כפר-סבא להתאושש מפצעי שנות-המאורעות, אשר מפני היותה בקו-החזית נשאה בעולן הכבד, והנה באו ימי מלחמת-העולם השניה, והיישוב נתבע לתת את את חלקו. בשתי דרכים תרמה כפר-סבא את תרומתה: בני כפר-סבא היו בין המתנדבים הראשונים. מאות מתושבי המושבה התגייסו גם לצבא, ששם פעלו במסגרת יחידותיהם בזירות-קרב שונות, וגם לנוטרות ולשירותי-עזר.

הדרך השניה, שבה פעל היישוב בהצלחה ניכרת, היה המאמץ המלחמתי, שהתבטא בהגברת הייצור, הן במזון והן במוצרים אחרים. כפר-סבא פעלה בעיקר בשטח הייצור החקלאי וסיפקה מכסות נאות של תוצרת חקלאית בשביל הכוחות הלוחמים. ובעוד היישוב כולו נתון להתגייסות ולמאמץ- המלחמה לא פסקו להתגבש ולהתפתח החיים הפנימיים. בשנת 1939 נבחרה המועצה המקומית הראשונה בכפר-סבא, ומאורע זה שימש נקודת-מפנה בהתפתחות המושבה ובעמדה. קודם לכן ניהלו את ענייני המושבה וועדים, שלא יכלו למשימות הרבות שהטילה עליהם התפתחות בלתי-פוסקת. המועצה הראשונה החלה פעולתה בארגון חיי-המושבה ומוסדותיה ועשתה רבות להקמתם של שירותים ציבוריים עיקריים, כגון חינוך ובריאות, בטחון וסעד,שבלעדיהם לא ייתכן יישוב מסודר. בראש של פעולות אלה היתה סיעת ''הסתדרות העובדים העברים הכללית'', שזכתה ברוב בבחירות בשנת 1939. הפעולות נעשו בשטחים שונים: כפר-סבא פעלה גדולות בשטח השיכון. עוד באותה שנה נבנו 111 הבתים הראשונים: ''שכונת אליעזר''. בשנת 1945 הוחל בהקמת שיכון לעולים, פליטי-השואה מאירופה. ברבות השנים התרחבה הפעולה, הוקמו שיכונים גדולים נוספים לעולים.

44


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |