כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
הבריכה הגדולה הראשונה המספקת מים גם לסביבה.

''שכונת אליעזר'' נבנתה בתקןפת חוסר-עבודה. כל משתכן קיבל 2 דונם ומשק-עזר. כיום אחת השכונות הגדולות והמפותחות.

43


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |