כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
חנוכת הכביש נחוגה בחגיגיות ותלמידי בית-הספר הציגו תרגילי ספורט לכבוד המאורע.

טכס חנוכת הכביש הראשון בכפר-סבא נערך בפינת הרחובות השרון ורוטשילד. מושל מחוז לוד הבריטי, קרוסבי, חתך את הסרט. בין הנוכחים דב הוז ז''ל, ה''ה קופרמן, ש. שטמפר, ש. אנגל וא. קרן.

42


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |