כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
הכביש הראשון שנסלל בכפר-סבא, שימש בימי המאורעות, דרך ראשית לטול-כרם ולג'נין, ומשם לחיפה.

מסימניו של יישוב מודרני - כבישים ומדרכות. בשנת 1939 נסללה המדרכה הראשונה ברחוב הראשי בכפר-סבא.

41


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |