כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
כפר-סבא עמדה מול אש מתנפלים מאז ראשית הוסדה. במאורעות 36/39 שימשה המושבה עמדת-חזית מול אזור ערבי עוין, בתצלום 11 מבני המושבה שנפלו באש הפורעים.
אהרן ארב ז''ל מאיר בלקינד ז''ל ברוך גורביץ ז''ל גדליה גלר ז''ל
יחיאל חיימוביץ ז''ל שושנה לאזאנסקי ז''ל אליעזר (פריץ) ליזל ז''ל אריה סדובסקי ז''ל
מנחם סטרליץ ז''ל צבי קיפניס ז''ל ראובן (רודולף) שטראוס ז''ל
הנוטר א. ישראלי נרצח בסיור-לילה באזור-שכם. ע''ש נערכים קורסים של הגדנ''ע.

40


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |