כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
הפורעים החלו במעשי רצח בערים, התקיפו ישובים וניסו לנתק את התחבורה. הערבים פיצצו את מסילת הברזל לוד-חיפה, בגבול כפר-סבא, ופגעו ברכבת.

39


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |