כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
כפר-סבא שוכנת על הקו המבדיל בין הגוש הצפוף של יישובים עבריים לבין תחום מושבם של ערבים. עניין הבטחון עמד תמיד בראש דאגותיה של המושבה. בתצלום: קבוצת מפקדים בהגנה. בקורס מדריכים.

עם גיבורהמאורעות בשנת 1936 הוקמו יחידות נוטרים, שרובם ככולם היו אנשי ה''הגנה'', הם הגנו בעוז-רוח ובמסירות-נפש על היישובים העבריים ודרכי-התחבורה ומילאו תפקידי בטחון ראשונים במעלה.

בחינוך הבטחוני נכללו הקורסים להגשת עזרה ראשונה. בתצלום: ד''ר בורג וד''ר בורודיאנסקי, בהדרכת אחד הקורסים.

37


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |