כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
מראה כללי של כפר-סבא בראשית שנות הארבעים - מושבה טובלת בירק. העצים שניטעו בידי הראשונים התחילו מגביהם קומה, הגנים שגשגו ופרחו. בתצלום: גן אהרוני.

36


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |