כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
במושבה הנסערת נערכו הפגנות המוניות למען העבודה העברית. י. בנקובר, חבר רמת הכובש, שחבריה היו עמוד השדרה של המאבק, ולידו שמעון קושניר, מאנשי העליה השניה בהפגנה. בנקובר קורא להמשיך המאבק.

משטרה בריטית וערבית נשלחה כדי להילחם במפגינים.

שומרי-החוק פצעו באלותיהם כמה מן המפגינים

מאסירי העבודה: ברוך מניב, שמעון קושינר וד. שוכמן

35


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |