כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
מאבקם של פועלי כפר-סבא על זכות העבודה העברית עורר סערה גדולה ברחבי-הארץ. מלחמה זו הפכה לסמל וציבור הפועלים בארץ כולה הצטרף אל פועלי כפר-סבא במאבקים. עם ציבור הפועלים היו גם אישי היישוב וסופריו. בתצלום נראים מגדולי הספרות העברית, ליד שער פרדס, שבעליו העסיקו פועלים ערבים .

ראשי תנועת הפועלים באו לכפר-סבא והצטרפו אל פועלי המקום במלחמתם למען השלטת העבודה העברית. ביניהם דויד בן-גוריון, ראש הממשלה כיום.

34


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |