כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953
מפעל-המים קבע הרבה את דרך התפתחות המושבה. בתלום: אחת הבריכות הראשונות שבמקומה עומד כיום בניין קופת מלווה והצרכניה.

בית-הקפה פידלר, שהפך למושג במושבה ושמו נשאר גם לאחר שבעליו עזבוהו, שימש מרכז לשעות-הווי עבור חלק מן הציבור.

33


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא