כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953
בשנת 1930 היתה כפר-סבא מושבה, שנמצאה בעצם ימי גידולה והתרחבותה. בחלק הקדמי של התצלום, נראית לשכת-העבודה שבמקומה ניצב הקולנוע.

כינוס ''הפועל'' שנערך במושבה. ריכז קהל רב מבין ציבור הפועלים וראשיו. בתצלום נראית מניה שוחט, אחת מוותיקות ''השומר'' בין קהל רב של אורחים.

32


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא