כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953
קיבוץ ''המפלס'' שימש נקודת-גבול בעברה המזרחי של כפר-סבא. מעבר לקיבוץ ישבה כפר-סבא הערבית. בתחום שטחי-הקיבוץ נמצאו עמדות-ההגנה של כפר-סבא.

ראשוני קיבוץ ''המפלס'' החלו אף הם דרכם בכפר-סבא. תיירים מחוץ לארץ הצטלמו עמהם ליד המאפיה.

קיבוץ ''חפץ-חיים'' של אגודת-ישראל היה אף הוא בין הגופים ההתיישבותיים שהחלו צעדיהם הראשונים בכפר-סבא. הקיבוץ יצא להתיישבות-קבע בדרום.

31


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא