כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953
בין הגופים ההתיישבותיים שמצאו בכפר-סבא בית ראשון היה ''הכובש'', היא ''רמת-הכובש''. החלוצים הקימו להם מחנה במושבה, והתפרנסו מעבודה שכירה.
בין העבודות השונות שבהן עסקו חברי ''הכובש'' ליד סוסיהם.
בשנות ה-30, ישבו החלוצים שנהרו ארצה, באהלים ובצריפים. מחנה קבוץ ''ל''ג'' בכפר-סבא כלל כמה אהלי-מגורים ואהל גדול ששימש כ''חדר-אוכל''.

30


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא