כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953
פרדס למפרט בכפר-סבא. הפרדס הוא ענף המכלכל הרבה משפחות . העבודה בפרדסים שימשה מקור-פרנסה עיקרי לפועלים רבים, שבאו לכפר-סבא בתקופות שונות להתיישב בה. הפועלים הערביים מהסביבה היוו התחרות קשה לפועלים העברים. פרדס למפרט הצטיין כמקום של עבודה מאורגנת. שנתן רמת-שכר נאותה לפועלים.

27


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא