כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953
הפרדס של אהרוני, אחד מן הפרדסים הגדולים הראשונים במושבה. על יסוד פרדס זה ומטעי- הפרדסים בכלל, קם בימי מלחמת-העולם השניה בית החרושת ''מיצרון'', שניצל את פרי הפרדסים לתעשיה ושימש התחלה לפיתוח תעשיה במושבה.

אפשרויות הנטיעה בכפר-סבא משכו למושבה עולים בעלי יכולת, שהתחילו נוטעים בה פרדסים. המים שנמצאו בכמויות ניכרות באדמת המושבה וסביבתה חיזקו את ידי הנוטעים בעבודתם.

אחד מעולי פולין, מר פנחסי, עומד גאה ליד שער פרדסו.

28


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא