כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953
השנים שלאחר מלחמת-העולם הראשונה היו שנות התפתחות למושבה. נתברר כי אמנם מצויים באזור מקורות מים והחלה נטיעת הפרדסים. בתצלום נראים פועלים העוסקים בהוצאת עשבים שוטים כהכנה לנטיעה.

עם התרחבות היישיוב התחילו מתפתחים בו חיי תרבות. צעירי המושבה יסדו, במסגרת ''הפןעל'', תזמורת-מיתרים. התזמורת ערכה את הופעותיה אך ורק בכפר-סבא עצמה. היה זה אחד מנכסי-הציבור החשובים של המושבה.

נטיעתה פרדסים הראשונים נעשתה מתוך גאוות--יצירה, אופיינית לכך - ישיבתו של מר וויינברג בפרדס צעיר.

26


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא