כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953
ה''חאן'', הבניין הראשון שהוקם על אדמות כפר-סבא, עומד על תלו עד היום הזה. בשנת 1928 היו בבית זה, שתוקן ושופץ, משרדו של ועד-המושבה, משרד הדואר, בית-הספר ובית-המרחץ. בניין זה משמש את כפר-סבא בנאמנות. בימים הראשונים שמש אורווה, אכסניה לפועלים ומקום מגורים למשפחה אחת שגרה באופן קבוע במקום.

25


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא