כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953
רחוב הרצל בשנת 1926. מרחוק נראית חורשת-האיקליפטוס, שנעקרה ברבות הימים, עם התרחבות המושבה. רחוב הרצל היה הרחוב הראשי במושבה מאז היווסדה וכל עוד נכנסו למושבה דרל מגדיאל. כמעט רוב ווטיקי המושבה גרים ברחוב הרצל ובו עומדים בית הפןעלים, המשמש גם כקולנוע, ובית-הכנסת המרכזי.

24| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא