כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953

ברוך עמרמי ז''ל זליג ביילין ז''ל ר' חיים חייקל פוגל ז''ל בן-ציון אהרוני ז''ל ר' אברהם אפשטיין ז''ל
בתצלומים: מראשוני המתיישבים, הפרדסנים והעסקנים בכפר-סבא עם בנינה
המתחדש בראשית שנות ה-20, תקופת התרחבות נטיעות ההדרים במושבה ושגשוגה.

23


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא