כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


בשעה שנסוגו התורכים, בלחץ הצבא הבריטי הכובש, ציוו על כל היהודים תושבי יפו-תל-אביב לעזוב את העיר. כאלף תושבים, שהפכו בן לילה למהגרים, מצאו מקלט בחורשת כפר-סבא ובמגרשיה.
מגורשי יפו-תל-אביב הקימו להם סוכות מענפים והיו שהשתכנו בבקתות-חמרה. בימה החורף 1917/18 פקדה אותם מגיפת-טיפוס שהפילה בהם מאות חללים.
אבל גם בימים של גירוש, לא השביתו המהגרים את ילדיהם מלימודים. בחורשה בקרבת המושבה הקימו בית-ספר, והילדים הקשיבו ךתורה מפי מוריהם.

20


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא