כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


חיים סוסנובסקי יוסף פריבר ז''ל ברוך פריבר אברהם קמינסקי
בן-ציון וחנה זטלר ד''ר צבי אריה סלור צבי ריזנבך דוד ולאה לוונברג
ישראל ו לאה אנצ'יקובסקי יהודה ליב חיימוביץ ז''ל חוה וישני-הרפז יקותיאל הרפז
ר' בר דב ווינברג ז''ל נחמה ווינברג ז''ל חיים (ויטוריו) וויינברג

19


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא