כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


דבקותם של הראשןנים בחזון החייאת שממות-הארץ ורצונם העז להכות בה שורש ולהתערות בה הם ששימשו יסוד לבניינה וקימומה של כפר-סבא. בתצלומים: המתנחלים והמתיישבים הראשונים בכפר-סבא. בימי שלטון התורכים, מן השנים הראשונות ועד לשנת 1918.
נתן רפפורט ז''ל שיינדל אברוצקי ז''ל יול אברוצקי ז''ל ברוך אברוצקי
משה נטע לוי ז''ל יצחק שינפיין ז''ל דובה שינפיין דב סקיבין ז''ל
מאשה סקיבין יוסף ורות סוסנובסקי ז''ל אליעזר נלקין ז''ל יונה נלקין

18


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא