כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


האחים פריבר, מראשוני המושבה. יוסף פריבר נפטר במגפת-הטיפוס, שפקדה את כפר-סבא. ברוך, יבדל לחיים, הוא אחד מתושבי המושבה עד היום הזה. משפחת זטלר נמנית עם ראשוני המושבה. רבקה בתם, היא מהילדות הראשונות בכפר-סבא. נולדה בבית-החולים ביפו. ששימש באותם הימים מרכז לכל האזור.

17


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא