כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


מטעי-השקדים היו הענף העיקרי שבו עסקו ראשוני המתיישבים בכפר סבא. בשנים 1908-15 החלו עצי השקד נותנים יבולם. קילןף השקדים העסיק פועלים ומתיישבים רבים. ''כפר-סבא כ''ט אייר
אחרי הפסח אני עובד פה. האויר צח ובריא כאן יותר מפתח-תקוה. בו כפר-סבא נמצא ...... הרים. ... אין עוד פה בתים... עכשיו גרה רק משפחה אחת של צעירים שלשה אחים ושתי אחיות. ..."
משנבנו בנייני-הקבע, נתעורר הצורך במוסדות-ציבור שהם יסוד מוסד לישוב תרבותי. גן הילדים בכפר-סבא העיד על רמת המתיישבים, בסביבה של כפרים ערביים נחשלים. ד. בן-גוריון, ראש-הממשלה ושר-הבטחון היה פועל בכפר-סבא ב-1907. במכתב לאביו בגולה הוא מספר על הנעשה בכפר-סבא בימים ראשונים לייסודה.

16


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא