כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


בשנת 1911/12 נערכה בכפר-סבא חתונה ראשונה. חיים סוסנובסקי, אחד מבני המשפחות הראשונות בכפר-סבא, נשא אשה, את הרב נאלצו להביא מפתח-תקווה.

15


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא