כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953

חריש ראשון. במשך כל ימות-השבוע היו המתנחלים עובדים באדמות כפר-סבא. המשפחות גרו בפתח-תקווה והגברים באו הביתה רק לשבת. ה''חאן'' של כפר-סבא, המשמש כיום כבניין המועצה המקומית. בימים ראשונים שימש כאורווה לסוסים, אכסניה לפועלים ומקום-מגורים למשפחה אחת, שניהלה את האכסניה.

14


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא