כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


אהרון אוסטרובסקי, משומרי המושבה הראשונים: סבו היה מראשוני המתנחלים אליהו איתן (מוותיקי ''השומר'', כיום איש תל-עדשים), משומרי המושבה כפר-סבא

בידי פועלים-מתיישבים, שנטעו כרמים, כרמי-שקדים וענבים, והתפרנסו על עבודתם. גם באר קטנה נחפרה באותה חלקת-אדמה, והיו מעלים את המים מתןכה במשאבת-יד. שבילי-עפר שהובילו מפתח-תקווה לכפר-סבא עברו באדמות-הערבים, והמתיישבים הוכרחו לא-םעם ללכת בדרכי-עקיפין. כפר-סבא היתה מרוחקת מרחק לא רב מפתח-תקווה, אולם הפריד ביניהן הירקון. ובימות-החורף היו המתיישבים נאלצים לעבור בו, עם בהמתם ועגלתם, במים הקרים והגבוהים. אבל בכל אלה לא תמו התלאות. באו ימי מלחמת-העולם, ועמהם מגפה והרס, גירוש וחורבן.

13


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא