| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

התוכן

דבר אל הקורא

פרק א: הגרוש ויסוד ועד ההגירה המרכזי בפתח-תקוה

פרק ב: התישבות המהגרים בכפר-סבא

פרק ג: יסוד בית החולים

פרק ד: מנוי בא-כח תמידי בכפר-סבא

פרק ה: בית-התבשיל

פרק ו: המים

פרק ז: בתי הספר בכפר-סבא

פרק ח: קטיפת השקדים

פרק ט: עשית לבנים, בנין הבתים

פרק י: הגרושים ותפיסת ה''פרר'' - משתמטים

פרק יא: התנפלות הז'נדרמים ותפיסת כל הגברים

פרק יב: עבודת ה''סוחרה'' -אנגריה

פרק יג: ביאת הצבא הטורקי לכפר-סבא

פרק יד: דבר יסד ועד זמני והחלטותיו

פרק טו: גרוש פתח-תקוה והצפיפות שגרם

פרק טז: החזית בכפר-סבא

פרק יז: הקושי בטחינת החטה, ומחסור במזון

פרק יח: התמיכות בזמנים היותר רעים

פרק יט: סדור העזרה המדיצינית בעידנא דריתחא

פרק כ: יסוד בית החולים החדש

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

2


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא