| התוכן | עמוד הבא

מגילת כפר-סבא

קורות הגולים בכ''ס תרע''ז - תרע''ח
מאת מנחם י. קליונר

יפו, א''י , תר''פ

בהוצאת מתתיה אליהו, יפו, א''י

דפוס א. איתן וס. שושני, יפו.


עותק נמצא בספרית מהלמן, המכון לחקר התפוצות, בית התפוצות, אוניברסיטת תל אביב

E982.2
קלי
002130341
C.1.

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר


| התוכן | עמוד הבא