| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא
פרק כא: הפצצות

פרק כב: היציאה מכפר-סבא

פרק כג: הפסח ''בלי'' מצות

פרק כד: הגרוש האחרון

פרק כה: התישבותנו בחדרה

פרק כו: השחרור

פרק כז: שיבת הגולים

פרק כח: מספרים אחדים, זכר הנעדרים

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

3


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא