ראש העיריה זאב גלר    סגן מ. אלמוג   סגן א. אנטמן  א. אלבז    נ. אשכנזי
ראש העיריה זאב גלר סגן מ. אלמוג סגן א. אנטמן א. אלבז נ. אשכנזי
  סגן מ. הלנברג   י. אגמי  ד''ר א. מוסקוביץ   שלום מורי
סגן מ. הלנברג י. אגמי ד''ר א. מוסקוביץ שלום מורי
  ע. מילר   ר. פינקלשטיין  א. קאלאש   אריאל קרן
ע. מילר ר. פינקלשטיין א. קאלאש אריאל קרן


גנדל נתן (ההס') 4, 5 (אחה'' ע)
גלר יעקב (מפא''י) 6
גלר זאב (המערך) 7 , 8
דונסקי דוד (ההסתדרות) 3 , 4 , 5
הלנברג מיכאל (ההסתדרות) 2 , 3 , 4 , 5
(מפ''ם) 6 , 7, 8
הכטר חביבה
(ההסתדרות, עבודה) 4 , 6
זהבי מרי (המערך) 7
זייד אברהם (רפ''י) 7
ז'ומלי נסים (רפ''י) 7
חפץ ירחמיאל (תושבי) 1
חג'מי יגאל (חרות) 8
כהן אורי (תושבים) 1 , 4
כהן שלמה (סוחרים) 3 , 4
כצנלסון ברוך (ההסתדרות) 2
כהן מרים (ההסתדרות) 4
כץ ישראל (הפוה''מ) 4 , 5
מינקובסקי ברוך (ההסתדרות) 1
מרקוביץ סולימון (מפא''י) 5 , 6 , 7
מילר עמירם (המערך) 8
מושקוביץ אברהם (המערך) 8
מורי אבשלום (מפד''ל) 8

נחום דוד (מפא''י) 5
נחשון אהרן (מפא''י) 5 , 6
סטרליץ יוסף (בעלי בתים) 2
סורקיס מרדכי (ההסתדרות, עבודה)
7 , 6 , 5, 4 (רפ''י)
סודמי יוסף (מפד''ל) 6 , 7
ספיר (קוזלובסקי) פנחס (ההסתד')
1 , 2 , 3 , 4
סקיבין שמשןן (חרות) 7
פפר ישראל (חקלאים) 1 , 2 , 3 , 4
פומרנץ מאיר (ההסתדרות) 2 , 3
פלסר יהודה (תפה''מ) 2
פינקלשטיין רובין (חרות) 8
קירכנר (קרן) אברהם
(ההסתדרות) 1 , 2 , 3
קופר יצחק (השוה''צ) 4
קולש אברהם (אחה''ע) 6 ,7
קרן אריאל (המערד) 8
רפופורט אריה (חקלאים) 1
רזון אברהם (מפא''י) 6
רייזל חיים (מפא''י) 4
שרייבמן מרדכי (תושבים פרוג') 1
שושני יצחק (מפ''ם) 5
כמזכיר ועד המושבה כיהן יהודה
קצב ומאז קיומה של הרשות המקומית
(מועצה מקומית ועיריה) כיהנו
בה כמזכירי הרשות: א. שני

מ. סטרליץ (עד 1939)
ח. רייזל (עד 1948 )
ז. גלר (עד 1965 )
והחל מ- 1970 - ח. הייצלר.

כגזברי הרשות :

א. שני
ז. דינר
והחל מ-1962 - ק. מנוסקין.

מהנדס העיר ש. שמיר

431


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא