שלמה אנגל   דוד דונסקי    אברהם זייד
שלמה אנגל דוד דונסקי אברהם זייד
  אברהם אינפלד   יצחק אנטמן   עו''ד ש. מרקוביץ
אברהם אינפלד יצחק אנטמן עו''ד ש. מרקוביץ

ראשי סיעת וסגני ראשי הרשות המקומית (לשעבר)


הסגנים לראשי הרשות
ותקופת כהונתם

הרשות המקומית בכפר-סבא
(המועצה המקומיתו העיריה)
לא סבלה מעודף של סגנים
לראש הרשות, עקב צרכים
קואליציוניים, כברשויות רבות אחרות.
בכל שמונת הקדנציות של הרשות
המקומית (מועצה מקומית ועיריה)
היו בכפר-סבא 10 סגנים בלבד.

אנגל שלמה בתקופה הרביעית של
הרשות המקומית

בורנשטיין בנימין ה-4
הלנברג מיכאל ה- 4 , 5 ,6 ,7 ,8
אינפלד אברהם ה-5
דונסקי דוד ה-5
אנטמן יצחק ה-6
מרקוביץ שלמה ה-6 , 7
קאליש אברהם ה-7
אלמוג מיכאל ה-8
אנטמן אלימלך ה-8

שמות הנבחרים לרשות המקומית
ותקופת כהונתם

אוסטשינסקי אליהן (חקלאים) 1
אנגל שלמה (ההסתדרות) 1 , 2 , 3 , 4
אינפלד אברהם (הפוה''מ) 3 , 4 , 5
אלפרט שמואל (ההסתדרות) 4.
אנציקובסקי ישראל (בעלי בתים) 4
אהרוני משה (חקלאים) 4
אנטמן יצחק (מפד''ל) 6 , 7
אלמוג מיכאל (המערך) 7 , 8
אשכנזי נסים (המערך) 7 , 8
אנטמן אלימלך (המפד''ל) 8
אלמוג מיכאל (המערך) 7, 8
אלבס אהרן (מפד''ל) 8
ביילין זליג (בתי כנסת) 2 , 3
בורנשטיין שרה (מפא''י) 5
בורנשטייו בנימין (מפא''י) 5
גולדשמידט אלכסנדר (חקלאי) 1
גולדברג יקותיאל (פרוגרסיבים) 1
גולדשטיין עמנואל (חרות) 2
גוטמן ישראל (חקלאים) 4.
גינזבורג ישראל (השוה''צ) 3

430


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא